Witamy na stronie www.beztroskie-dzieciństwo.pl Dzisiaj jest 29.05.2020
DLACZEGO NASZE ŻŁOBKI?

Pragniemy pionformować, iż nasze Żłobki spełniają najwyższe normy sanepidu, przeciwpożarowe, kominiarskie oraz elektrczne i w związku z powyższym zostały przekwalifikowane przez Prezydenta Miasta Krakowa na placówkę niepubliczną i widnieją w rejestrze żłobków  jako NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK NR 4, NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK NR 5, NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK NR 11 . Ponadto żłobek nasz w pełni spełnia bardzo restrykcyjne norny opieki nad dziecmi od 5 miesięcy do lat 3 i działa zgodnie z NOWĄ USTAWĄ ŻŁOBKOWĄ z maja 2011.

W związku z powyższym Żłobek posiada DOFINANSOWANIE i czesne wynosi tylko 290 zł !!!

Czytaj więcej
Nasza oferta

 

 Żłobek spełnia bardzo restrykcyjne norny opieki nad dziecmi od 5 miesięcy do lat 3 i działa zgodnie

z NOWĄ USTAWĄ ŻŁOBKOWĄ z maja 2011r.

W związku z powyższym żłobek nr 4 posiada DOFINANSOWANIE i  czesne w wysokości tylko 290 zł  miesięcznie.

 

Cennik obowiązujący od 1.01.2020r:


1.Abonament:

Opieka nad dzieckiem do   4h -  290 zł/miesięcznie

Opieka nad dzieckiem do 10h  - 490 zł/miesięcznie


2. Opłata rezerwacyjna:

390zł - płatna przy odbiorze zatwierdzonej umowy

W ramach opłaty rezerwacyjnej zapewniamy:

-ubezpieczenie NW 24h/dobę
-wszelkie materiały plastyczne
-prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Urodziny itp.)
-odwiedziny teatrzyków
-odwiedziny osób reprezentujących różne zawody np. koniniarz, policjant, strarzak itp


3. Wyżywienie:

 I forma:

Posiłki dostarczane są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową

Koszt pełnego wyżywienia dziennego wynosi 12zł . 

II forma: 

Rodzic wedle potrzeby wykupuje pojedyńcze posiłki wg cennika :

I śniadane -2zł

II śniadanie -2zł

zupka – 3zł

II danie – 3zł

podwieczorek -2zł

III forma: Rodzic sam dostarcza posiłki i opłaca samo czesne bez wyżywienia.

 

4. Adaptacja z mamą:

Adaptacja z mamą - 100zł

 

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2019:

 

Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, nieprzerwanie od 2012 roku. 

 Udzielana dotacja składa się z dwóch odrębnych dofinansowań:

  1. Dofinansowania do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania częśći miesięcznych opłat rodziców za opiekę. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy.
  2. Dofinansowania do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 2,40 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 W roku 2019 nie ma dofinansowania z programu Maluch+ co skutkuje zwiększeniem opłaty czesnego o 100zł

Dotacja udzielana jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr CXV/3015/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019.

 

 


Zapisy

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 600-466-847.
Aby obejrzeć żłobek można umówić się z nami na indywidualne spotkanie.

Jest ono możliwe od poniedziałku do piatku po godzinie 18:00 (kiedy dzieci wyjdą już do domu).

Wyprawka - czyli w co powinniśmy zaopatrzyć dziecko:

- pieluszki jednorazowe
- chusteczki (mokre)
- pantofelki
- poszewki na pościel
- ubranka na zmianę
- szczoteczkę do mycia ząbków (od 14 miesiąca)

 

Żłobek nr 5  jest czynny od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach w godzinach 6:45 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra czynne jest w godzinach 7:00 do 14:00.

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018

 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy

w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.!!!

 

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

 

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

 

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

 

W roku ubiegłym:

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2017

 

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 Serdecznie zapraszamy !!!OPINIE

Każdemu rodzicowi zależy, by jego pociecha była szczęśliwa. Odkąd moje dziecko uczęszcza do żłobka beztroskie dzieciństwo,wyraża stanowczy prostest względem pójścia do domu...

Zobacz wszystkie
DOKUMENTY ŻŁOBKÓW

Wpis do rejestru-żłobek nr 4
Zobacz

Wpis do rejestru-żłobek nr 5
Zobacz

Wpis do rejestru-żłobek nr 11
Zobacz


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Umowa
Zobacz

Karta zgłoszeniowa
Zobacz

Regulamin
Zobacz

Wyprawka
Zobacz

10 zasad dobrej adaptacji
Zobacz

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2020 @ Beztroskie-Dzieciństwo.pl
Kontakt z nami:
Aleksandra Luberda
tel.600-466-847
Niepubliczny Żłobek nr 4 ul. Kurczaba 6 - Prokocim
Niepubliczny Żłobek nr 5 ul. Kurczaba 6 - Prokocim
Niepubliczny Żłobek nr 11 ul. Bujaka 10 - Kurdwanów
tworzenie stron internetowych kraków