Witamy na stronie www.beztroskie-dzieciństwo.pl Dzisiaj jest 15.04.2024
DLACZEGO NASZE ŻŁOBKI?

W celu zapisania dziecka do żłobka prosimy o kontakt telefoniczny:

Żłobek nr 4 ul.Kurczaba 6- kierownik mgr Katarzyna tel.664851495

Żłobek nr 5 ul.Kurczaba 6- kierownik mgr.Katarzyna  tel.664851495

Żłobek nr 6  ul.Żabiniec 89- kierownik mgr Marianna tel.664851490

Żłobek nr 11 ul.Bujaka 10- kierownik mgr Iwona  tel.507948653

Dyrektor żłobka mgr inż. Aleksandra Luberda 600466847


Czytaj więcej
Nasza oferta

 Żłobek spełnia bardzo restrykcyjne norny opieki nad dziecmi od 5 miesięcy do lat 3 i działa zgodnie

z NOWĄ USTAWĄ ŻŁOBKOWĄ z maja 2011r.

W związku z powyższym żłobek nr 5 posiada DOFINANSOWANIE i  czesne w wysokości tylko 70 zł  miesięcznie.

 

  

Cennik obowiązujący od 1.01.2022r:


1.Abonament:

Opieka nad dzieckiem do   4h -  70zł/miesięcznie *

Opieka nad dzieckiem do 10h  -  370zł/miesięcznie*

* czesne z dofinansowaniem żłobkowym z ZUS (400zł-przysługuje dzieciom nie pobierającym RKO) oraz z dosinansowaniem UM (przysługuje wszystkim dzieciom)

 

2. Opłata rezerwacyjna:

390zł - płatna przy odbiorze zatwierdzonej umowy

W ramach opłaty rezerwacyjnej zapewniamy:

-wszelkie materiały plastyczne
-prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka, Urodziny itp.)
-odwiedziny teatrzyków
-odwiedziny osób reprezentujących różne zawody np. koniniarz, policjant, strarzak itp


3. Wyżywienie:

 I forma:

Posiłki dostarczane są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową

Koszt pełnego wyżywienia dziennego wynosi 14zł . 

II forma: 

Rodzic wedle potrzeby wykupuje pojedyńcze posiłki wg cennika :

I śniadane -2zł

II śniadanie -2zł

zupka – 4,0zł

II danie – 4,0zł

podwieczorek -2zł

III forma: Rodzic sam dostarcza posiłki i opłaca samo czesne bez wyżywienia.

 

4. Adaptacja z mamą:

Adaptacja z mamą - 100zł

 

Zapisy

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 600-466-847.
Aby obejrzeć żłobek można umówić się z nami na indywidualne spotkanie.

Jest ono możliwe od poniedziałku do piatku po godzinie 18:00 (kiedy dzieci wyjdą już do domu).

Wyprawka - czyli w co powinniśmy zaopatrzyć dziecko:

- pieluszki jednorazowe
- chusteczki (mokre)
- pantofelki
- poszewki na pościel
- ubranka na zmianę
- szczoteczkę do mycia ząbków (od 14 miesiąca)

 

Żłobek nr 5  jest czynny od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach w godzinach 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra czynne jest w godzinach 7:00 do 14:00.

 

Serdecznie zapraszamy !!!


Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2023

W roku 2023 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielana jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 6 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi średnio 735 zł oraz dodatkowo 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-50-58.

 

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3 w roku 2020

 

W roku 2020 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

 

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

 

 

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

 

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r

 

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2019:

 

Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, nieprzerwanie od 2012 roku. 

 Udzielana dotacja składa się z dwóch odrębnych dofinansowań:

  1. Dofinansowania do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania częśći miesięcznych opłat rodziców za opiekę. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy.
  2. Dofinansowania do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 2,40 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 W roku 2019 nie ma dofinansowania z programu Maluch+ co skutkuje zwiększeniem opłaty czesnego o 100zł

Dotacja udzielana jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr CXV/3015/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019.

 

 

Dotacje gminy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018

 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy

w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.!!!

 

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

 

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

 

Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 (wnioski składają podmioty prowadzące żłobki kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów) planowana jest na początku stycznia 2018 roku.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

 

W roku ubiegłym:

Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2017

 

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

 

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 OPINIE

Każdemu rodzicowi zależy, by jego pociecha była szczęśliwa. Odkąd moje dziecko uczęszcza do żłobka beztroskie dzieciństwo,wyraża stanowczy prostest względem pójścia do domu...

Zobacz wszystkie
DOKUMENTY ŻŁOBKÓW

Wpis do rejestru-żłobek nr 4
Zobacz

Wpis do rejestru-żłobek nr 5
Zobacz

Wpis do rejestru-żłobek nr 6
Zobacz

Wpis do rejestru-żłobek nr 11
Zobacz


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Umowa
Zobacz

Karta zgłoszeniowa
Zobacz

Regulamin
Zobacz

Wyprawka
Zobacz

10 zasad dobrej adaptacji
Zobacz

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2024 @ Beztroskie-Dzieciństwo.pl
Kontakt z nami:
Aleksandra Luberda
tel.600-466-847
Niepubliczny Żłobek nr 4 ul. Kurczaba 6 - Prokocim
Niepubliczny Żłobek nr 5 ul. Kurczaba 6 - Prokocim
Niepubliczny Żłobek nr 6 ul. Żabiniec 89 - Krowodrza
Niepubliczny Żłobek nr 11 ul. Bujaka 10 - Kurdwanów